Qikiqtani – Iqaluit

Uukturniq nutaanik atuqtakhanik ihumagiplugillu piyakhat

Aippaani Katimaniryuap ilait qaitquyauhimayut katimajjutiqaqhutik naunaiqhimayunik timiuyunik maniliurnikkut uqautigiyakhamingnik piniaqtut talvuuna “piumayamingnik aqagu” timigiyamingnut. Piliuqhimmaaqhugu iniqhimayat hivullirmi Katimaniryuami hamna hivumuurluni ihumagiyauyuq takuyumayamingnik akhut piplutik humunngauniarmangaat Nunavut 2024 atuliqqat. Hamna pilluarahuarniaqtaat “ihumaluni ahiagut.” Una katimaniryuaq pinahuaqtuq aturluni qanuriliurutikhanik katimanirmik.

Angiyuq ilanga nutaat atuqtakhaita piyakhaitalu uqautigiyauyukhat ihivriurlugit qanuq Nunavutip aallatqiit timigiyaita akturnianik ilamingnut nakuuyumik ihuittumikluunniit, qanurlu nakuuyumik aallanguqtirnirmik piyaangani. Naahuriyauyuq piumayauyumik akhut ilagiyaangani uqautiginirmik akturniagut aallannguqtirniup pitquhituqakkut maniliurniagut talvuuna hivunirni qulini ukiuni.